دبیر شورای‌عالی امنیت ملی در حاشیه افتتاح طرح‌های پالایشگاه غلات زر، بخش‌خصوصی واقعی و مولد را موتور شتاب‌دهنده اقتصاد کشور عنوان کرد و با قدردانی از مدیریت کارآفرین گروه صنعتی و پژوهشی زر گفت: این مجموعه صنعتی و تولیدی نماد همه اقداماتی است که ما باید برای انجام کارهای بزرگ اقتصادی و تولیدی در مسیر ایجاد اشتغال مولد و پایدار از آن بهره ببریم. معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری نیز در حاشیه بازدید از پالایشگاه غلات زر در استان البرز با بیان اینکه پالایشگاه غلات زر مانند پالایشگاه نفت بوده و زمینه‌ساز تکنولوژی پایین دست است، گفت: این پالایشگاه مانند پالایشگاه نفت عمل می‌کند و اقتصاد بسیاری را در حوزه پایین‌دستی خود و صنایع غذایی وابسته ایجاد کرده که توسعه آن اشتغال زیادی را ایجاد می‌کند. سورنا ستاری افزود: پژوهشکده‌های بسیاری در کشور داریم که هنوز انتظارات را برآورده نکرده‌اند. وی ادامه داد: کشاورزی بخش اصلی فعالیت‌های اقتصادی کشور است و در اشتغال‌زایی نقش موثری دارد.