رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز از برپایی 20 نمایشگاه بهاره با تخفیف‌های 5 تا 15 درصدی در استان تهران خبر داد. به‌گزارش خبرگزاری فارس، یدالله صادقی درمورد برگزاری نمایشگا‌ه‌های بهاره گفت: قرار است امسال در مجموع 20 نمایشگاه بهاره در تهران و شهرستان‌های استان تهران برگزار و از این تعداد مقرر شده ۵ نمایشگاه در تهران بزرگ و ۱۵ نمایشگاه در شهرستان‌های استان تهران برگزار شود. وی درمورد تمهیداتی که برای جلوگیری از برگزاری‌ نمایشگاه‌های غیرمجاز صورت خواهد گرفت، گفت: با هماهنگی که از طریق استانداری با نهادهای مختلف صورت گرفته از برگزاری نمایشگاه‌های دیگر به غیر از این ۲۰ نمایشگاه در استان تهران جلوگیری خواهد شد.