مهدی فرهادی‌نیا، مدیر برگزاری نخستین نمایشگاه بین‌المللی توسعه کسب‌وکار با اعلام این مطلب گفت: این ارتباط نزدیک مسوولان با صاحبان کسب‌وکار و تشکل‌ها، انجمن‌ها و ان‌جی‌اوهای فعال در زمینه کسب‌وکار می‌تواند دریچه‌ای جدید برای حل چالش‌های فضای کسب‌وکار پیش‌روی مسوولان قرار دهد. وی با اشاره به اینکه این نمایشگاه امروز به‌کار خود پایان می‌دهد، گفت: این نمایشگاه در سه حوزه خدمات مدیریتی، حوزه خدمات فرانشیز و استارت‌آپ‌های مدیریتی درحال برگزاری است. مدیر برگزاری نخستین نمایشگاه بین‌المللی توسعه کسب‌وکار اضافه کرد: این نمایشگاه با حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت صنعتی و دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، خانه صنعت، معدن و تجارت، کانون کارآفرینان استان تهران، اتاق اصناف ایران، بنیاد فرهنگی اصناف ایران و انجمن ملی فرانشیز ترکیه برگزار شده است. حسین وظیفه‌دوست، رئیس انجمن مدیریت اجرایی نیز گفت: استقبال از نمایشگاه تخصصی کسب‌وکار نشان می‌دهد این حوزه کاری تا چه میزان نیازمند توجه است. رئیس انجمن مدیریت اجرایی تصریح کرد:‌ ارائه آخرین دستاوردهای مدیریتی مدیران موفق که در کسب‌وکار خود موفق بود‌ه‌اند یکی از شیوه‌هایی است که موجب بهبود شرایط مدیریتی در بخش‌های خصوصی و دولتی می‌شود و این نمایشگاه تحقق آن را هدف گرفته است.

پرویز درگی، رئیس انجمن علمی بازاریابی در نمایشگاه توسعه کسب‌وکار با تاکید بر ضرورت بهبود شیوه‌های مدیریتی می‌گوید با آنکه کسب‌وکارها وارد شرایط رقابتی شده‌اند هنوز هم بسیاری از مدیران کلاس‌ها و آموزش‌های مدیریتی را هزینه تلقی می‌کنند و آن را جزو ضرورت‌های کار خود نمی‌دانند. وی با بیان اینکه واژه کسب‌وکار در فضای اقتصادی کشور باید به‌کار و کسب تغییر کند، تصریح کرد:‌ آنچه مسلم است ابتدا کار است که شکل می‌گیرد و به‌دنبال خود کسب را به همراه می‌آورد بنابراین هدف کار از کسب مهم‌تر است و تغییر این واژه موجب می‌شود در فرهنگ‌سازی فضای کار در کشور موثر باشد.