مرتضی میری، دبیر کارگروه فرش و صنایع دستی کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، در این گزارش با اشاره به وضعیت صادرات فرش در دو دهه گذشته، عنوان کرد: آمار و ارقام دودهه گذشته نشان ‌می‌دهد که صادرات فرش ایران در این مدت به‌صورت مقطعی روندی پر فراز و فرود و به‌صورت کلی روندی نزولی را طی کرده است. بالاترین رقم صادراتی در سال ۱۳۷۳ و پایین‌ترین آن در سال ۱۳۹۴ بوده است. کاهش ۸۷ درصدی صادرات فرش ایرانی طی قریب به ۲۰ سال نشان ‌می‌دهد که سیاست‌ها و تصمیمات در این زمینه کاملا ناکارآمد و نادرست بوده است.

میری سپس با اشاره به چالش‌هایی که منجر به کاهش صادرات فرش دستباف شده است، این چالش‌ها را به دو بخش‌خارجی و داخلی تقسیم کرد و گفت: تحریم آمریکا در سال ۲۰۱۰، تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و بحران اقتصادی بین‌المللی از جمله موانع صادرات فرش دستباف ایرانی محسوب ‌می‌شوند.