به گزارش روابط‌عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، فرزاد پیلتن، مدیر کل دفتر عربی و آفریقایی، گفت: سه کمیسیون اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در این ستاد به فعالیت مشغول هستند که از این میان، دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران به‌عنوان دبیرخانه کمیسیون اقتصادی ستاد آفریقا، طی جلسات مستمر در سطوح کارشناسی و مدیریتی با حضور دستگاه‌های دولتی و بخش‌خصوصی پیشنهادهای مختلف و راهکارهای متفاوتی را در زمینه توسعه روابط تجاری ایران و آفریقا به بحث و بررسی گذاشتند.

وی افزود: از میان راهکارها و پیشنهادهای ارائه شده با توجه به مشکلات فرارو، ۶ راهکار در قالب ۶ مصوبه به منظور طرح در دستور جلسه، به دبیرخانه ستاد آفریقا منعکس شد. پیلتن در تشریح مصوبات اخیر ستاد آفریقا اظهار کرد: مهم‌ترین نکته در این مصوبات، تعیین خط اعتباری ۵۰۰ میلیون یورویی از محل منابع بسته حمایت از توسعه صادرات به‌صورت اعتبار خریدار برای کشورهای آفریقایی است که مقرر شد آیین‌نامه اجرایی آن پس از تهیه و تدوین به تایید کمیسیون اقتصادی ستاد آفریقا برسد و فهرست کشورها و سطح اعتبار موردنظر آنها از خط مذکور از سوی سازمان تهیه شود.

مدیر کل دفتر عربی و آفریقایی درخصوص اهمیت این رویداد گفت: اگر دستگاه‌های مرتبط در اجرای به موقع مصوبات همکاری لازم را داشته باشند در آینده نزدیک شاهد رشد روابط تجاری و اقتصادی ایران و کشورهای آفریقایی خواهیم بود. مهم‌ترین مشکلات مطرح شده در این کمیسیون شامل برقراری کامل روابط بانکی، شناخت کافی از بازارهای آفریقایی، مشکل نرخ هزینه‌های پوشش ریسک صادرات، عضویت ایران در بانک‌ توسعه آفریقایی، خط اعتبار خریدار یا فروشنده و مسائل مرتبط با حمل‌ونقل بود که با اجرای مصوبات مرتفع خواهد شد.