بر این اساس، اتاق مشهد، موضوع ورشکستگی و پرداخت دیون را بررسی می‌کند؛ اتاق تهران وضعیت تجارت فرامرزی و برون‌مرزی کسب‌وکار؛ اتاق اصفهان، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد؛ اتاق تبریز، شروع کسب کار و اتاق شیراز روند دریافت اعتبارات کسب‌وکار را در برنامه کاری خود قرار داده است. در این راستا، راهکارهای موجود برای بهبود رتبه ایران در شاخص شروع کسب‌وکار در گزارش بانک جهانی به همت اتاق تبریز بررسی شده است. این مطالعه نشان می‌دهد در صورت حذف لزوم ارائه گواهی عدم سوءپیشینه و ایجاد مرکز واحد برای انجام کلیه مراحل ثبت شرکت، می‌توانیم در حدود ۲۷ پله رتبه کشور را بهبود ببخشیم.

بر اساس گزارش بانک جهانی سال ۲۰۱۷ رتبه ایران در شاخص شروع کسب‌وکار ۱۰۲ است. درحالی که در سال ۲۰۱۶ رتبه ایران ۹۷ بوده و این بیانگر بدتر شدن وضعیت در این شاخص است. سهند شهبازی، نماینده اتاق تبریز اعلام کرد: با توجه به بررسی‌هایی که صورت گرفته زمان، هزینه، میزان سرمایه موردنیاز و فرآیند انجام کار چهار شاخصی است که در اندازه‌گیری این موضوع مورد توجه قرار می‌گیرد. بنابراین می‌توان با رسیدگی به این شاخص‌ها تا حد ممکن وضعیت شروع کسب‌وکار را بهبود بخشید. وی تصریح کرد: فرآیند شروع کسب‌وکار در ایران حدود ۱۵ روز برآورد شده در حالی که در نیوزیلند که در این شاخص پیشرو است، طی نیم روز و در قالب یک مرحله کل فرآیند شروع کسب‌وکار انجام می‌شود. در حال حاضر پاکستان و لبنان کشورهایی هستند که فرآیند شروع کسب‌وکار را بر اساس ایده و تعریف بانک جهانی انجام می‌دهند اما با این وجود وضعیت بدتری نسبت به ایران دارند. شهبازی در نهایت پیشنهاد حذف لزوم ارائه گواهی عدم سوءپیشینه کیفری و ایجاد مرکز واحد برای انجام کلیه مراحل ثبت شرکت را مطرح کرد و گفت: در این فرآیند سازمان تامین اجتماعی، امور مالیاتی و اداره ثبت شرکت‌ها دخیل هستند. اگر بتوانیم این دو پیشنهاد را عملیاتی کنیم، رتبه ایران حدود ۲۷ پله ارتقا پیدا می‌کند. در ادامه کیوان کاشفی با تاکید بر پیگیری پیشنهادهای حاصل از گزارش‌های گذشته تصریح کرد: هریک از گزارش‌هایی که تاکنون ارائه شده پیشنهادهای در پی داشته که با اجرایی شدن آنها به بهبود رتبه کشور در گزارش بانک جهانی کمک خواهد کرد و از آن مهم‌تر، وضعیت اقتصادی کشور بهتر خواهد شد.

وی ادامه داد: انجام دو پیشنهاد اتاق تبریز درباره بهبود فرآیند شروع کسب‌وکار، پیچیده و غیرممکن نیست. گواهی عدم سوءپیشینه هم از قبل الزامی نبود و به راحتی می‌توان آن را حذف کرد. ایجاد پنجره واحد هم کار چندان سختی نیست چون در چند سازمان دیگر هم انجام شده و نتایج خوبی داشته است. عبدالله رازقی، نماینده اداره کل سنجش کیفری قوه قضائیه با نگاهی به گزارشی که از سوی اتاق تبریز ارائه شد، گفت: وقت عمده این فرآیند ۱۵ روزه به دریافت گواهی عدم سوءپیشینه مربوط می‌شود. به‌طور حتم از پیشنهاد حذف آن استقبال می‌کنیم. به اعتقاد وی این گواهی چون نگاه به گذشته دارد به این ترتیب در فرآیند شروع کسب‌وکار هیچ فایده و اعتباری ندارد، بنابراین حذف آن امکان‌پذیر است.