با توجه به اینکه تشکل‌ها و انجمن‌های اقتصادی لایه اصلی و اجرایی، قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی مصوب دولت هستند، می‌توانند به درستی بازخورد و مشکلات آنها را منعکس کنند. دولت‌ها نیز با علم به این موضوع که نتیجه کار آزمایشگاهی خود را می‌توانند در عمل و به‌واسطه بخش‌خصوصی دریافت کنند، حاضر به تعامل و گفت‌وگو جهت رسیدن به راه‌حل می‌شوند. این منافع دوطرفه اساس کار قرار می‌گیرد تا دولت و بخش‌خصوصی بتوانند بر مشکلات فضای کسب‌وکار فائق آیند و بر روی راه‌حل‌ها با هم به گفت‌وگو بپردازند.

در طول هشت دهه، دولت سالاری اقتصادی، بر اقتصاد ایران تحمیل شده است. متاسفانه یکی از آفات دولت‌سالاری اقتصادی گذشته این بوده که مانع از رشد و تکوین نظام گفت‌وگو شده است. ولی در ابتدای دهه ۹۰ و با الگو برداری از نهادهای بین‌المللی گفت‌وگو، قانونی به نام «بهبود مستمر فضای کسب‌وکار» در کشورمان تصویب شد که شالوده آن بر اساس گفت‌وگو و تصمیم‌سازی در فضای اقتصادی کشور قرار گرفت. این حرکت یک گام به جلوی اساسی بود، چراکه حمایت از گفت‌وگو شکل گرفت و بسترسازی قانونی آن مهیا شد. ایران از لحاظ استفاده از این مزیت جزو کشورهای پیشرو جهان به‌شمار می‌آید. حال باید دید که با توجه به عقبه تاریخی کشورمان در دولت‌سالاری اقتصادی و برخورداری از مزیت قانونی، چگونه باید مسائل و مشکلات اقتصادی کشور را از طریق گفت‌وگو و مفاهمه حل کنیم. نوپا بودن قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار در کشورمان که جریان گفت‌وگو در کشور را هدایت می‌کند نیاز به تمرین گفت‌وگو در این دوره را ضروری می‌نماید و در این مرحله بهتر است روی مشخصه‌ها و پیش نیازهای گفت‌وگوی مفید بیشتر تمرکز داشت. با الهام از نگاه فرآیندی می‌توان به کالبدشکافی مشخصه‌های گفت‌وگوی هدفمند پرداخت، در فرآیند گفت‌وگو ارائه پیشنهادهای کارشناسی، همراه با استدلال فنی و استفاده از رویکرد حل مساله می‌تواند خروجی موثرتری را ایجاد کند که این خود می‌تواند به راهبرد گفت‌وگو و منتج به نتیجه شدن آن کمک لازم را انجام دهد.  آنچه که سوابق «شورای گفت‌وگو» در ایران نشان می‌دهد، این است که هرگاه پیشنهادهای بخش‌خصوصی در جلسات آن شورا حائز ویژگی‌های صدرالذکر بوده، شاهد بازخوردهای مثبت از سوی دولت جهت رفع مشکلات و تصمیم‌گیری بوده‌ایم.  در این روزها شاهد آن هستیم که رئیس‌جمهوری بیان می‌کنند «می‌خواهیم صدای منطق و گفت‌وگو را به صدای غالب در منطقه تبدیل کنیم» و محمد نهاوندیان در سخنرانی خود در اتاق بازرگانی ایران از جایگاه ویژه «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی» در دولت آینده خبر می‌دهد.

این سخنان نشانگر آن است که شورای گفت‌وگو رسالت مهمی را جهت تولید و ایجاد فضای گفت‌وگوی موثر بر عهده دارد. و باید ماشین تولید خود را توانمندتر از قبل کرده و خود را وارد فاز بلوغ و تاثیرگذاری کند.