جدیدترین آمار منتشر شده از سوی پایگاه خبری کمیسیون اروپا (یورو استات) نشان می دهد صادرات اتحادیه اروپا به ایران در اکتبر امسال با رشد ۱۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و از ۷۵۷ میلیون یورو به ۸۶۴ میلیون یورو افزایش یافته است. آلمان بزرگ‌ترین صادرکننده کالا به ایران در اکتبر ۲۰۱۷ بوده است. صادرات آلمان به ایران در این ماه با افت ۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲۱۸ میلیون یورو رسیده است. صادرات هلند به ایران در اکتبر ۲۰۱۷ با رشد دو برابری نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۹۹ میلیون یورو رسیده است. صادرات اسپانیا نیز با رشد ۶۴ درصدی به ۵۱ میلیون یورو، صادرات فرانسه با رشد ۵۱درصدی به ۱۱۷ میلیون یورو و صادرات ایتالیا با افت ۱۲ درصدی به ۱۲۴ میلیون یورو رسیده است. براساس این گزارش واردات اتحادیه اروپا از ایران در اکتبر امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲۲ درصد رشد داشته و به ۹۸۶ میلیون یورو رسیده است. اتحادیه اروپا در مدت مشابه سال قبل ۴۴۳ میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده بود. ایتالیا بزرگ‌ترین واردکننده کالا از ایران در اکتبر ۲۰۱۷ بوده است. واردات ایتالیا از ایران در اکتبر امسال با رشد ۵/ ۳ برابری نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۳۸۱ میلیون یورو رسیده است. واردات آلمان از ایران در اکتبر ۲۰۱۷ با رشد ۲۰ درصدی مواجه شده و به ۲۴میلیون یورو رسیده است. همچنین واردات اسپانیا از ایران ۴ برابر شده و بالغ بر ۱۹۳ میلیون یورو گزارش شده است. واردات فرانسه از ایران با رشد ۲۰ درصدی به ۱۲۵ میلیون یورو رسیده است. هلند در اکتبر امسال ۹۲ میلیون یورو از ایران واردات داشته که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ برابر شده است. هلند در اکتبر سال پیش۹/ ۵ میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده بود.