به‌گزارش «دفتر نمایندگی فائو در ایران»، این سازمان اعلام کرده است که همچنان ۳۷ کشور جهان، شامل ۲۹ کشور آفریقایی، برای تأمین غذا به کمک‌های خارجی نیاز دارند. تداوم مناقشات و جنگ‌ها یکی از عوامل کلیدی ناامنی شدید غذایی بوده و منجر به پیدایش شرایط مشابه‌قحطی در شمال نیجریه، سودان‌جنوبی، یمن و همچنین گرسنگی گسترده در افغانستان، جمهوری آفریقای‌مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو و سوریه شده است. همچنین شرایط نامناسب اقلیمی به‌ویژه خشکسالی در شرق آفریقا و سیل در بخش‌هایی از آسیا تولید غذا در مزارع این مناطق را با بحران جدی مواجه ساخته است. از سوی دیگر فائو ضمن هشدار درباره وضعیت بنگلادش می‌افزاید این کشور در سال‌جاری شاهد سه سیل بوده که آسیب شدیدی به محصول برنج وارده کرده است و انتظار می‌رود برداشت محصول برنج در بنگلادش به کمترین میزان در پنج سال اخیر برسد. فائو در این گزارش اعلام کرده که مناقشات و جنگ‌ها به‌عنوان مانعی فراروی فعالیت تولیدی و دسترسی به غذا، باعث تشدید ناامنی غذایی شده است. این وضعیت باتوجه به افزایش تعداد آوارگان در داخل کشورها به سمت وخامت بیشتر گرایش دارد.