صادق نجفی در دیدار با علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران با بیان این مطلب افزود: بخش عظیمی از تولید برعهده صنایع کوچک و متوسط است که از اهمیت بالایی برخوردار هستند و باید تمرکز بیشتری بر تقویت این واحدها داشته باشیم. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک افزود: تاکنون توجهی برای ایجاد شهرک‌های صنفی تخصصی نشده و افرادی که زمین داشتند با دریافت مجوز ساخت شهرهای صنفی باعث بالا رفتن هزینه‌ها و اثر بخش نبودن فعالیت‌ها شده‌اند. نجفی با بیان اینکه باید زیرساخت‌های ایجاد شهرک‌های صنفی اصلاح شود، گفت: باید بنگاه‌های کوچک و متوسط یا SME‌ها در کنار ما قرار بگیرند و مشکل نبود پیوند بین صنایع متوسط و کوچک با بازار و ارتباط آنها باید شکل بگیرد.

رئیس هیات‌مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران بیان کرد: از ۷۰ هزار واحد صنعتی ۴۳ هزار واحد پروانه بهره‌برداری دارند و اگر بتوانیم از این تعداد ۱۰ هزار واحد را با کمک و همکاری یکدیگر ساماندهی کنیم که با تقویت ارتباط با بازار، کار توسعه‌ای بزرگی شکل خواهد گرفت. وی افزود: در قدم نخست باید به دنبال صنایعی که ظرفیت بیشتری در بازار دارند مانند صنعت(پوشاک، چرم وچوب) رفت و آنها را ساماندهی کرد.  نجفی بیان کرد: اگر تسهیلاتی به این واحدها پرداخت می‌شود، باید روند نظارتی بر ارائه این تسهیلات صورت بگیرد که نتیجه پرداخت تسهیلات چه خروجی را شامل شده و چه تاثیری را بر رشد واحد و توسعه صادراتشان داشته است. همچنین لازم است تا این صنایع به لحاظ بازاریابی و حتی نحوه تبلیغات در بازار و داخل وخارج کشور مورد حمایت قرار بگیرند.  مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران افزود: اگر قرار است نمایشگاهی دایرشود، باید SMEها و تولیدکنندگان در آن حضور داشته باشند. قبلا نیز شرط اصلی برای حضور در نمایشگاه‌ها، حضور اتحادیه‌های تولیدی بود اما چندین سال است که این مساله مهم فراموش شده و نمایندگی‌های سطح دوم نمایشگاه‌ها را اداره می‌کنند و لازم است این مساله اصلاح شود. در ادامه این دیدار «علی فاضلی» رئیس اتاق اصناف ایران گفت: ۸۴ هزار بنگاه صنعتی در کشور داریم که تنها سه هزار بنگاه آن صنایع بزرگ محسوب می‌شوند و ۸۱ هزار واحد جزو صنایع کوچک و متوسط یا SME‌ها به حساب می‌آیند که باید تحت مدیریت قرار بگیرند.  وی تصریح کرد: در سال‌های گذشته بخش صنایع کوچک مطابق با صنعت دیده نشده‌اند که لازم است با همیاری یکدیگر شهرک‌های تخصصی مخصوص صادرات را ایجاد کنیم و واحدهای تولیدی را در آنجا مستقر کنیم.  فاضلی با بیان اینکه تشکیلات اصناف آماده همکاری با سازمان شهرک‌های صنفی است، گفت: برای بخش تولید نیاز به سیاست‌های تشویقی داریم اما بیشتر قوانین و مقررات ما در این زمینه تنبیهی است که باید اصلاح شود.  اگر دولت در حال‌حاضر نمی‌تواند به لحاظ تسهیلاتی خیلی کمک کند، حداقل یکسری شرایط و سیاست‌های تشویقی همچون کم کردن هزینه حامل‌های انرژی، مالیات و بخشودگی سهم حق بیمه کارفرما را برای واحدهای تولیدی در نظر بگیرد که همه این موارد می‌تواند کمک بزرگی به تولید کشور باشد.