به گزارش «دنیای اقتصاد» این نشست که با همکاری فدراسیون جهانی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهان (FEMOZA) برگزار می‌شود، میزبان بیش از ۳۰۰ سرمایه‌گذار داخلی و ۱۰۰ سرمایه‌گذار خارجی است. به گفته محمدرضا خباز، استاندار سمنان، هدف از برگزاری این نشست جذب سرمایه‌گذاران خارجی، توسعه اقتصادی استان سمنان و کمک به دولت برای اجرای کامل برنامه ششم توسعه است. نشست «فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در ایران» از چهارم آذر ماه ۱۳۹۶ به مدت چهار روز، پذیرای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی خواهد بود.