همچنین دومین محموله مواد غذایی و بهداشتی شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش، صبح دیروز برای کمک‌رسانی به مردم مناطق زلزله‌زده شهرستان سرپل ذهاب ارسال شد. معاونت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش واقع در استان کرمانشاه و همچنین شعب افق کوروش در مناطق زلزله‌زده، با تمام توان امکانات خود را برای کمک‌رسانی به مردم در منطقه زلزله‌زده سر پل ذهاب بسیج کرده‌اند. شعبه فروشگاه زنجیره‌ای افق کوروش واقع در شهرستان سرپل ذهاب نیز کلیه اقلام مورد نیاز و ضروری فروشگاهی را در اسرع وقت بین هموطنان منطقه زلزله‌زده سرپل ذهاب توزیع کرد. بر اساس این گزارش، کارکنان ستادی فروشگاه زنجیره‌ای افق کوروش کرمانشاه نیز ۵۰۰ بسته حاوی میوه و مواد غذایی را برای ارسال به شهرستان سر پل ذهاب تهیه و بین هموطنان توزیع کردند.