شریعتمداری با تاکید بر اصلاح فرآیندها ادامه داد: ارتقای سلامت اداری در گرو احصا و اصلاح فرآیندها، شناسایی گلوگاه‌ها و استقرار دولت الکترونیک است و انسجام در حوزه فناوری اطلاعات یک ضرورت است. همچنین رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت صنعت، معدن و تجارت در این جلسه گزارشی از روند فعالیت‌های این وزارتخانه در محورهای هشتگانه اصلاح نظام اداری ارائه داد.

اصغر مصاحب با اشاره به ارزیابی وزارت و ۶ دستگاه وابسته و نیز سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، چالش‌های درون و برون سازمانی را مطرح و پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت کنونی مطرح کرد. توجه به نیازسنجی صحیح در آموزش، ارتقای توانمندی کارکنان، اصلاح روش‌ها و فرآیندهای انجام کار، توسعه خدمات الکترونیک دولت، توسعه زیرساخت‌های شبکه، یکپارچگی در تدوین دستورالعمل‌ها، انسجام در فعالیت‌های فناوری اطلاعات، مشارکت همه واحدهای سازمانی با مرکز نوسازی در دستیابی به موارد فوق از مهم‌ترین موارد مطرح شده در این جلسه بود. همچنین در پایان جلسه اصلاح ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به‌عنوان تکلیف مهم مرکز نوسازی و تحول اداری این وزارتخانه مشخص و مقرر شد ضمن بازنگری در ساختار سازمانی نسبت به اصلاح و متناسب‌سازی ساختار با ماموریت‌های وزارت اقدام شود.