محمدمهدی کاشف، مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران در نشست کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران ضمن اشاره به این موضوع، در تشریح تسهیل تجاری الکترونیکی به ۵ محور اصلی که شامل ضرورت اقدام در راستای تسهیل تجاری الکترونیکی و وضعیت دنیا در حوزه تسهیل تجاری الکترونیکی، مزایای تسهیل تجارت الکترونیکی برای بخش خصوصی و اقتصاد کشور، عواقب عدم اقدام درخصوص تسهیل تجاری الکترونیکی برای صادرات و واردات کشور، وضعیت آمادگی کشور برای اقدام در حوزه تسهیل تجاری الکترونیکی است و نقش‌هایی که اتاق ایران می‌تواند در این حوزه ایفا کند، پرداخت. او افزود: تسهیل تجاری الکترونیکی باعث کاهش هزینه‌های ملموس و غیرملموس و همچنین کاهش زمان انجام فرآیند می‌شود.

با توجه به این دو فاکتور یعنی هزینه و زمان، یک بازرگان اگر بخواهد با بازرگان دیگری در یک کشور دیگر مثلا ترکیه رقابت کند، زمانی برنده محسوب می‌شود که کالای خود را با هزینه و زمان کمتری عرضه کند. بنابراین اگر نتوانیم کالای خود را با هزینه و زمان قابل رقابت عرضه کنیم، کم‌کم بازارهایمان را از دست خواهیم داد به خصوص در کشورهای همسایه. فرهاد احتشام زاد، نایب رئیس کمیسیون واردات نیز با تاکید بر اهمیت تسهیل تجاری در فضای کسب‌وکار گفت: این موضوع جزو اولویت‌ها و اهداف کمیسیون واردات است.

این کار برای کشور منافع زیادی دارد و اگر در این حوزه کوتاهی شود، شرایط واردات و صادرات کشور که بر تولید تاثیر مستقیم دارد، بدتر می‌شود. سیدمحمد جعفری، رئیس کمیسیون واردات، نیز ضمن حمایت از طرح تسهیل تجاری الکترونیکی، گفت: این موضوع از مطالبات جدی کمیسیون واردات است و به‌زودی نتیجه اقدامات این کمیسیون در حوزه تسهیل تجاری اعلام خواهد شد. وی افزود: سایر کمیسیون‌ها و تشکل‌های اقتصادی نیز در این زمینه با کمیسیون مدیریت واردات هم‌صدا هستند و این مهم به موفقیت چنین روندی کمک می‌کند.