در این بازدید معاون صنایع پیشرفته و پروژه‌های کلان انرژی ایدرو درخصوص معرفی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، برنامه و فعالیت آن به‌خصوص درباره سرمایه‌گذاری مشترک با بخش‌خصوصی در صنایع هدف توضیحاتی ارائه کرد. دیجیتالی‌کردن سیستم حمل‌و‌نقل یکی از محورهای گفت‌وگوی فرداد دلیری با این هیات آلمانی بود و قرار شد ارتباطات بیشتر این موضوع از طریق شرکت مگفا پیگیری شود.