علیرضا اشرف، دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، از آغاز به کار «اتاق فکر تسهیل تجاری الکترونیکی» خبر داد. او در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» ضمن اعلام این خبر گفت: با توجه به تحولات سریع جهانی و شرایط روز دنیا، ضرورت برنامه‌ریزی و اقدام از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای تسهیل تجاری الکترونیکی احساس می‌شد؛ به همین دلیل تصمیم گرفتیم در اتاق ایران اتاق فکر تسهیل تجاری الکترونیکی را تشکیل دهیم، تا از یک‌سو فضای فکر و تبادل‌نظر متخصصان در مورد محورهای تسهیل تجاری الکترونیکی، تجارت بدون کاغذ و بهینه‌سازی فرآیندهای تجاری شکل گیرد و از سوی دیگر  این اتاق فکر بتواند به‌عنوان یک موتور محرکه برای پروژه‌های اجرایی و عملیاتی عمل کند.

اشرف گفت: در دنیای امروز، فرآیند سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در سطوح مختلف به ساماندهی ویژه نیاز دارد. در بستر تحولات سریع جهانی، توسعه بدون استفاده وسیع از ایده‌های نو و همگام با تغییر و تحولات فناوری در دنیا موفق نخواهد بود. بنابراین نیاز به استفاده از تجارب و نظرات خبرگان امری مبرم و ضروری است. اشرف افزود: در همین راستا تشکیل اتاق فکر تسهیل تجاری یکی از برنامه‌هایی است که قصد داریم با برگزاری منظم جلسات آن تمامی موانع، مشکلات، طرح‌ها و ایده‌های جدید و یافتن راه‌حل‌هایی عملی برای تسهیل تجاری از طریق الکترونیکی کردن فرآیندها و اسناد تجاری و همچنین اتصال سیستمی به سامانه‌های سایر کشورها را در آن مورد بحث و بررسی قرار دهیم.