سیدکمال سیدعلی افزود: منابع صندوق ضمانت صادرات ایران برای پوشش ریسک‌های صادراتی صادرکنندگان کفایت می‌کند و ۲۰۰ میلیون دلاری که پارسال دولت به این صندوق کمک کرده بود، صرف افزایش سرمایه آن شد. سیدعلی تصریح کرد: امروز سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران به حدود ۵۰۰ میلیون دلار رسیده که تا ۱۰ برابر آن (پنج میلیارد دلار) قابلیت پوشش ریسک فعالیت‌های صادراتی وجود دارد. وی گفت: این صندوق در سال ۹۴ موفق به پوشش ۷۰۰ میلیون دلار ریسک صادراتی شده بود که در سال گذشته به یک‌میلیارد و ۵۶۰ میلیون دلار افزایش یافت. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود امسال بتوانیم پوشش ریسک‌های صادراتی را با ۲۰ تا ۲۵ درصد رشد در همسنجی با سال گذشته به حدود ۲ میلیارد دلار برسانیم. وی یادآوری کرد: آخرین آمارها از صندوق مربوط به پنج‌ماهه امسال، حاکی از افزایش ۱۵ درصدی پوشش ریسک‌های صادراتی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است. سیدعلی همچنین با اشاره به صادرات بیش از یک میلیارد دلاری بنگاه‌های کوچک و متوسط ایران در نیمه نخست امسال، نسبت به پوشش ریسک این واحدها اعلام آمادگی کرد.