در ادامه این ابلاغیه آمده است: وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان رئیس کارگروه تنظیم بازار موضوع بند (پ) تصمیم نامه شماره ۱۷۳۴۹۶/  ت۵۰۲۰۴ مورخ ۱۹/ ۱۱/ ۱۳۹۲ و رئیس کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان موضوع بند (۱) تصویب نامه شماره ۹۷۴۷۷.ت۵۱۲۵۳ مورخ ۲۶/ ۸/ ۱۳۹۳ تعیین می‌شود.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری مصوبه مذکور را به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، وزارت راه وشهرسازی، وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دادگستری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.