به‌گزارش «روابط‌عمومی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی»، سفیر جمهوری کره در ایران در این جلسه ضمن یادآوری اهمیت استراتژیک رابطه ایران و کره‌جنوبی و حجم مبادلات تجاری بین دو کشور، از شروع به‌کار این برنامه تحقیقاتی مشترک که امکان شناخت عمیق‌تر از دو بازار را برای طرفین فراهم می‌آورد، ابراز خرسندی کرد. کیم‌سونگ، با تاکید بر پیچیدگی‌های حاکم بر اقتصاد و جامعه ایرانی، محققان کره‌ای را از افتادن در دام تحلیل‌های ساده‌انگارانه بر حذر داشت. در ادامه این دیدار رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی از فرصت ایجاد شده برای گسترش روابط تحقیقاتی بین دو کشور و انتقال دانش سیاستی مدنظر استقبال کرد. محمدرضا رضوی، تجربه کره در رابطه با تامین مالی و مدیریت صنایع بزرگ، به‌خصوص در حوزه پایین‌دست پتروشیمی بدون دسترسی به مواد خام اولیه را، از تجارب موفق عنوان کرد و گفت: این امر می‌تواند درس‌های مفیدی برای ایران در پی داشته باشد. رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، ارتقای رقابت‌پذیری صادراتی را راهبرد اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و بر پیاده‌سازی برنامه بازنشر دانش با کره‌جنوبی تاکید کرد.