علی حسینی اظهار کرد: در دنیا حدود ۳۵۰ تن زعفران مصرف می‌شود که پتانسیل تولید استان‌های خراسان رضوی و جنوبی به تنهایی حدود ۴۰۰ تن است، چراکه براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی در این دو استان حدود ۱۰۰ هزار هکتار زعفران کشت شده که در صورت عملکرد چهار کیلوگرمی که حداقل انتظار از این اراضی است می‌توان پیش بینی کرد که امسال بیش از ۴۰۰ تن در این دو استان تولید شود و باید برای صادرات به همین اندازه برنامه‌ریزی کنیم. وی با بیان اینکه میزان مصرف زعفران در ایران نهایتا ۶۰ تن است، افزود: در شرایط کنونی قیمت زعفران کاهش پیدا کرده و همه منتظر رسیدن زعفران امسال به بازار برای از سرگیری صادرات هستند، چراکه فصل برداشت این محصول از آبان‌ماه آغاز می‌شود.

البته تا زمانی که درخواست‌های جدید نیامده است نمی‌توان آینده را پیش‌بینی کرد. عضو شورای ملی زعفران با بیان اینکه گرچه سالانه حدود ۲۰۰ تا ۲۳۰ تن زعفران صادر شده است، اما باید خود را برای صادرات ۴۰۰ تنی آماده کنیم، ادامه داد: هر کشور همسایه‌ای مانند ارمنستان، تاجیکستان، افغانستان و ... که قابلیت تولید زعفران را داشته باشند می‌توانند تهدیدی برای ایران و زعفران ایرانی تلقی شوند، چراکه با قاچاق پیاز زعفران به آنجا شاهد مهاجرت خاموش این گیاه خواهیم بود؛ بنابراین باید هوشیار باشیم و نگذاریم این مهاجرت اتفاق بیفتد، چراکه در صورت از بین رفتن یک مزرعه زعفران دیگر نمی‌توانیم به این راحتی آن را بازسازی کنیم یا مانند گندم و دیگر محصولات کشاورزی هزاران تن بذر آن را به کشور وارد کنیم، زیرا بذر این محصول وجود ندارد. وی تاکید کرد: طی سال‌های گذشته همواره سطح زیرکشت زعفران افزایش پیدا کرده است در حالی که به جای آن باید به‌دنبال افزایش عملکرد این محصول در واحد سطح باشیم که به‌راحتی با انجام برخی اقدامات می‌توانیم میزان تولید در هر هکتار را تا دو برابر آمار فعلی (۴ کیلوگرم) افزایش دهیم و فقط باید در چنین شرایطی به دنبال بازارسازی، بازاریابی و تولید برای بازارهای هدف باشیم.

براساس این گزارش در پنج‌ماه نخست امسال ۶۸ تن و ۶۴۰ کیلوگرم زعفران به ارزش ۹۲ میلیون و ۶۲۳ هزار دلار به ۵۴ کشور مختلف صادر شده است که ۴۸/ ۲۶ درصد از نظر وزنی و ۲۲/ ۱۶ درصد از نظر ارزشی نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته افزایش داشته است.