براساس متن این نامه، با توجه به محدودیت‌های ابلاغ شده نسبت به واردات برنج از سوی وزارت جهاد کشاورزی مقتضی است در زمان محدودیت و عدم امکان ثبت‌سفارش ورود برنج به قلمرو گمرکی، واردات برنج از طریق واحدهای بسته‌بندی مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به داخل که صرفا نسبت به ورود برنج به‌صورت فله به محدوده منطقه و سپس بسته‌بندی آن اقدام می‌کنند در قالب «درصد مجاز قابل ورود» امکان‌پذیر نیست. ضمنا در ایام اعمال محدودیت، واردات برنج به سرزمین اصلی از طرف واحدهای فرآوری برنج مستقر در مناطق مزبور، پس از انجام عملیات فرآوری و پردازش در منطقه و براساس مصوبات کمیسیون تعیین ارزش‌افزوده و به‌میزان «درصد مجاز قابل ورود کالا» تعیین شده از سوی کمیسیون مزبور خواهد بود.