براساس این بخشنامه، رعایت ۵ مورد از سوی گمرک‌های سراسر کشور مورد تاکید قرار گرفته است که شامل موارد زیر است: ۱- انجام دقیق تشریفات امور گمرکی کالای وارده و خارجه به فروشگاه‌های آزاد با استفاده از ظرفیت‌های موجود در سامانه جامع امور گمرکی. ۲- وحدت رویه در نحوه فعالیت فروشگاه‌های آزاد و چگونگی ورود و نوع کالاها. ۳- از ارائه هرگونه خدمات به فروشگاه‌های آزاد فاقد قرارداد با گمرک جمهوری‌اسلامی ایران یا فروشگاه‌های آزادی که به هردلیل هنوز موفق به تمدید قراردادهای قبلی نشده‌اند اکیدا خودداری شود. ۴- تایید وضعیت و تمدید قرارداد فروشگاه‌های آزاد موکول به ایفای تعهدات ایفانشده آنها است. ۵- از ورود موقت و فروش لوازم خانگی حجیم که قبلا طی بخشنامه‌های مختلف به گمرکات اعلام‌شده، در فروشگاه‌های مذکور خودداری شود.