به گزارش روابط‌عمومی فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش، در اجلاس چهره‌های ماندگار صنعت و تجارت که با حضور مقامات اقتصادی و مدیران برتر واحدهای تولیدی و صنعتی ایران برگزار شد، پس از ارزیابی شاخص‌های ۷گانه مدیریت و انجام ممیزی‌های صورت گرفته، مدیرعامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش به‌عنوان چهره ماندگار صنعت و تجارت در سال ۹۶ انتخاب شد. همچنین مرکز آموزش و پژوهش مدیریت ایران در مقام تجلیل و تکریم و با توجه به سه ویژگی «تخصص، توانمندی و شایستگی» گواهینامه چهره ماندگار صنعت و تجارت ایران را به مدیرعامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش داد.

ممیزی صورت گرفته در اجلاس چهره‌های ماندگار صنعت و تجارت بر مبنای ارزیابی شاخص‌های ۷ گانه مدیریت ازجمله رهبری، مدیریت منابع، مدیریت زنجیره تامین، مدیریت عملیات، مدیریت کیفیت و بهره‌وری، مدیریت بازرگانی و مدیریت تکنولوژی صورت پذیرفته است.