براساس تازه‌ترین گزارش دفتر اطلاعات منطقه‌ای سازمان جهانی گمرک (RILO) گمرک ایران موفق شده است تا پایان ماه سپتامبر سال ۲۰۱۷، به میزان ۲۸۸ مورد عملیات کشف مواد مخدر را با موفقیت انجام دهد که در مقایسه با سایر گمرکات بالاترین امتیاز را کسب کرده و بهترین عملکرد را داشته است. در این گزارش، آخرین عملکرد گمرکات کشورها در مبارزه و کشف انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی، قرص‌های مخدر و روان‌گردان‌ها و پیش‌سازها ارزیابی شده است. همچنین اقدامات گمرکات در جلوگیری از ترانزیت مواد مخدر و پیش‌سازها و به‌ویژه کشفیات مواد نوظهور (NPS) نیز در این ارزیابی بررسی شده است. در گزارش قبلی دفتر اطلاعات منطقه‌ای سازمان جهانی گمرک (RILO) نیز گمرک ایران رتبه نخست را در مبارزه با مواد مخدر به خود اختصاص داده بود.

این دفتر عملکرد گمرکات در بخش مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات را هم بررسی کرده که در این بخش گمرک ایران رتبه دوم را کسب کرده است. این ارزیابی شامل آخرین روش‌های مبارزه با قاچاق سوخت، گونه‌های درحال انقراض، جرائم زیست‌محیطی، قاچاق دارو، کالاهای تقلبی و سایر موارد مرتبط می‌شود که عملکرد گمرک ایران در سال ۲۰۱۷ در این بخش‌ها نیز بررسی شده و در نهایت رتبه دوم جهانی به گمرک ایران اختصاص یافته است. براساس ارزیابی کارشناسان سازمان جهانی گمرک، گمرک ایران توانسته است پروژه گمرک الکترونیک را با موفقیت پیاده‌سازی کند و این اقدام نقش مهمی در مبارزه با قاچاق و تخلفات ایفا کرده است. هم‌اکنون اطلاعات کالاهایی که به کشور وارد می‌شود به‌صورت هوشمند با بارنامه الکترونیک، مانیفست الکترونیک، فاکتور الکترونیک، عدل‌بندی الکترونیک، اظهار الکترونیک، گواهی مبدأ، قبض انبار الکترونیک و مجوزهای الکترونیکی سازمان‌های همکار گمرک در ایران تطبیق و در صورت هرگونه مغایرت سامانه جامع گمرکی به‌صورت خودکار از ادامه مراحل انجام تشریفات گمرکی جلوگیری می‌کند. رصد صددرصدی کالاهای ورودی با سامانه‌های پیشرفته گمرک الکترونیک یکی از مهم‌ترین موفقیت‌های گمرک ایران در سال ۲۰۱۷ بوده است.

براساس این گزارش، دفتر اطلاعات منطقه‌ای سازمان جهانی گمرک موسوم به رایلو هم‌اکنون عملیات‌های مشترک منطقه‌ای علیه جرائم سازمان یافته و زیست محیطی را در گمرکات دنیا به دست گرفته است. عملیاتی از قبیل پروژه ترمیم لایه اوزن (Sky Hole) برای کنترل و نظارت بر قاچاق و ترانزیت مواد مخرب لایه اوزن و ضایعات خطرزا، پروژه (Sesha) برای حمایت از گونه‌های ناب از چوب و الوار، پروژه (Crocodile) مبارزه باقاچاق سیگارت و مواد دخانی، پروژه (IRENE) قاچاق اسلحه‌های کوچک از طریق پیک سریع و پست، پروژه (Smart CAT) و (CAT alyst) قاچاق مواد روان‌گردان و نوظهور از مهم‌ترین اقدامات رایلو برای مبارزه مشترک با قاچاق مواد مخدر و دیگر جرائم سازمان یافته در دنیا به‌شمار می‌رود.