دنیای اقتصاد: واحد آموزش روزنامه «دنیای اقتصاد» یک کارگاه آموزشی با عنوان «فرآیند برگزاری مناقصات در قراردادهای (B.O.T)» را فردا سه‌شنبه، ۲۸ شهریور برگزار می‌کند. به گزارش واحد آموزش دنیای اقتصاد، قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) یکی از رایج‌ترین قراردادهای تامین مالی است. در این روش، سـاخت و بهـره‌برداری پروژه به‌مدت معینی از سوی سرمایه‌گذار انجام شده و انتقال پروژه به سرمایه‌پذیر، پس از طی مدت معین و بعد از تحصیل درآمد لازم، تحقق می‌یابد. شرکت‌کنندگان در این دوره نحوه ارزیابی صلاحیت و ارجاع کار متقاضیان سرمایه‌گذاری، آشنایی با انواع سیاست‌گذاری در مناقصات B.O.T، تشریح شروط مقدم در دوره پیشبرد، نحوه محاسبه بهای ظرفیت و بهای انتقال، مسوولیت‌ها و تعهدات سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر در دوره‌های (پیشبرد-ساخت- بهره‌برداری)، تشریح انواع ضمانت‌نامه‌ها (کارگاه پیشبرد- ساخت - انتقال) را فرامی‌گیرند. متقاضیان به شرکت در این دوره آموزشی می‌توانند با بخش آموزش روزنامه «دنیای‌اقتصاد» با شماره تلفن‌های ۸۷۷۶۲۴۱۱ و ۸۷۷۶۲۴۱۶ تماس بگیرند یا برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام به سایت مرکز آموزش به آدرس tc.den.ir مراجعه کنند.