دنیای اقتصاد: روز گذشته گمرک ایران میزبان هیات رئیسه و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بود. در این دیدار، رئیس گمرک ایران برای حمایت از تولید پیشنهادی ارائه کرد. مسعود کرباسیان در جمع مجلسی‌ها گفت: بهتر است اجازه دهیم بنگاه‌های تولیدی تولیدشان را انجام دهند و ما در پایان دوره مالی عوارض را دریافت کنیم.

اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی کشور با رئیس گمرک دیدار و عملکرد و تغییر و تحولات این سازمان درخصوص روند رشد و توسعه گمرک و اثرات الکترونیکی شدن گمرک در سال‌های اخیر را از نزدیک مشاهده کردند. کرباسیان سامانه‌های الکترونیکی در گمرک را عامل ایجاد فضایی امن و مطمئن برای تجارت کشور دانست وگفت: در حال حاضر امور گمرکی کاملا به‌صورت الکترونیک انجام می‌شود و انجام این امور بدون حضور فیزیکی نه‌تنها کاهش هزینه و افزایش سرعت را به‌دنبال داشته که دسترسی لحظه‌ای به اطلاعات را ممکن کرده است. کرباسیان با دعوت از هیات همراه برای حضور در سامانه نظارت بر آمار و عملکرد دستگاه‌های ایکس‌ری اعضای این کمیسیون را از نزدیک با کار این دستگاه‌ها در محل مانیتورینگ ایکس ری‌ها آشنا و برنامه‌های جدید گمرک را برای تجهیز بیشتر گمرکات به دستگاه‌های کنترلی ایکس ری تشریح کرد. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در سوالی چگونگی زمان روند ترخیص را از کرباسیان جویا شد. رئیس کل گمرک ایران کاهش قابل توجه زمان ترخیص را از مهم‌ترین اثرات الکترونیکی شدن گمرک دانست و با اشاره به روند کاهشی این پروسه از ۲۶ به ۳ روز توضیح داد: سازمان‌های متعددی در ترخیص کالا نقش دارند و گمرک ازمعدود سازمان‌هایی است که با تغییر و تحولات اخیرش و توسعه الکترونیکی زمان این روند را بسیار کاهش داده است و دیگر سازمان‌ها نیز باید در کاهش زمان ترخیص اقدام کنند. اعضای این کمیسیون مجلس همچنین با حضور در نمایشگاه سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی به‌صورت عملیاتی در جریان تغییر و تحولات الکترونیکی این سازمان قرار گرفتند. رئیس کل گمرک ایران با تشریح تغییرات روند تجارت تحت سیستم گمرک الکترونیک گفت: ما بزرگ‌ترین مجموعه از اطلاعات را در کشور داریم و این‌قدرت گمرک کشور محسوب می‌شود. این مجموعه نتیجه الکترونیکی شدن تمامی امور گمرکی و حذف اسناد کاغذی است. وی خودتنظیمی بازار را یکی از مهم‌ترین اثرات الکترونیکی شدن گمرک دانست وگفت: از آنجا که دسترسی اطلاعات برای همه امکان‌پذیر است، تجار با دسترسی لحظه‌ای به این آمار متناسب با نیازهای واقعی بازار تصمیم می‌گیرند. رئیس کل گمرک ایران نگاه و عملکرد مجلس را در تکمیل این تغییر و تحولات موثر دانست و در پیشنهادی جدید برای حمایت از تولید ملی به رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: بهتر است اجازه دهیم بنگاه‌های تولیدی تولیدشان را انجام دهند و ما در پایان دوره مالی عوارض را دریافت کنیم. رئیس کل گمرک درخصوص امنیت این سامانه که مورد سوال رئیس کمیسیون امنیت ملی بود، گفت: روزانه بیش از صد حمله به سیستم شناسایی و خنثی می‌شود و امنیت سامانه تامین است.