خبرگزاری فارس: دبیرکل اتاق بازرگانی تهران به سه مقوله مهم در توسعه صادرات، اشاره کرد و گفت: این سه مهم پیوستن به سازمان تجارت جهانی، واقعی شدن نرخ ارز و به‌وجود آوردن شرکت‌های صادراتی است. بهمن عشقی با بیان اینکه بدون عضویت در سازمان تجارت جهانی نمی‌توان وارد جرگه صادرکنندگان عمده جهانی شد، افزود: همچنین تا زمانی که قدرت واقعی خرید ریال مشخص نشود صادرات معنی خاص خود را پیدا نمی‌کند. عشقی افزود: براساس این برنامه نرخ ارز باید متناسب با تفاضل نرخ تورم داخل و خارج باشد که تاکنون این اتفاق نیفتاده است. دبیرکل اتاق بازرگانی تهران با تاکید تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی نیز گفت: شرکت‌های صادراتی که اسباب توسعه صادرات را فراهم می‌کنند، از دو دهه قبل در ژاپن و در یک دهه اخیر کار خود را در چین آغاز کرده‌اند.