دنیای اقتصاد: اتاق تهران در اردیبهشت امسال میزبانی چند هیات از کشورهای مختلف اروپایی را بر عهده دارد و با ترافیک نسبتا سنگین درخواست‌هایی از سوی نهادهای مختلف بخش‌خصوصی و دولتی برای پذیرش هیات‌های تجاری مواجه است. به گزارش اتاق تهران، پارلمان بخش‌خصوصی در دومین ماه سال ۹۶ میزبانی حداقل پنج هیات تجاری را در دست بررسی دارد، همچنین حضور دو هیات تجاری از ایالت باواریای آلمان و اتاق بازرگانی وین اتریش نهایی شده است. اتاق تهران در تاریخ دوشنبه هجدهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ مطابق با هشتم می‌۲۰۱۷ پذیرای هیاتی به سرپرستی رئیس اتاق بازرگانی وین خواهد بود.