خبرگزاری مهر: دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی گفت: باتوجه به ابراز علاقه برخی شرکت‌های هواپیمایی برای امضای قرارداد با شرکت سوخو، این شرکت در نامه‌ای به انجمن شرکت‌های هواپیمایی اعلام کرد که ایرادات وارده به هواپیمای سوخو ۱۰۰ برطرف شده است. مقصود اسعدی‌سامانی ادامه داد: شرکت سازنده سوخو ۱۰۰، گواهینامه تداوم صلاحیت پرواز را دریافت کرده و قابلیت پرواز این هواپیما مورد تایید سازمان هواپیمایی کشوری روسیه قرار گرفته است. به گفته وی، شرکت سوخو در حال پیگیری دریافت مجوز اوفک برای حضور در بازار صنعت هوایی ایران است تا از این طریق بتواند با شرکت‌های هواپیمایی درخواست‌کننده ایرانی، امکان همکاری داشته باشد. حضور هواپیمای سوخو ۱۰۰ در بازار ایران وابسته به تایید صلاحیت پروازی این هواپیما از سوی سازمان هواپیمایی کشورمان و همچنین دریافت مجوز از اوفک است.