دنیای اقتصاد: ایران صاحب کرسی در شورای عمومی فدراسیون اتاق‌های بازرگانی جهان شد. به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق ایران با موفقیت در انتخابات شورای عمومی فدراسیون‌ اتاق‌های بازرگانی جهان (WCF)، به مدت ۳ سال به عضویت این شورا در آمد. این شورا ۲۰ کرسی دارد و در انتخابات اخیر، ۴۷ نفر از کشورهای مختلف جهان برای به دست آوردن کرسی‌های این شورا باهم رقابت کردند. نمایندگان ۱۳۰ کشور جهان در رای‌گیری شرکت داشتند. پیش از این، محمد نهاوندیان از ایران در سال ۲۰۱۱ (بهمن ۱۳۸۹) موفق شده بود آرای مورد نیاز برای حضور در شورای‌عمومی فدراسیون‌ اتاق‌های بازرگانی جهان را کسب کند و به مدت یک دوره ۳ ساله به عضویت این شورا در آید. دوره جدید شورا اول ژانویه ۲۰۱۷ (۱۲ دی ۱۳۹۵) تشکیل خواهد شد. فدراسیون‌ اتاق‌های بازرگانی جهان به‌عنوان یکی از شاخه‌های تخصصی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) در سال ۱۹۵۱ با هدف یکپارچه‌سازی تصمیمات در سطوح اقتصاد بین‌الملل تشکیل شد. این فدراسیون نهادی غیرسیاسی به شمار می‌رود که اعضای آن از میان فعالان اقتصادی بین‌المللی در بخش‌های بازرگانی و صنعت برگزیده می‌شوند. ۵ ‌هزار اتاق بازرگانی، اتاق مشترک، تشکل و انجمن اقتصادی و بازرگانی از ۱۳۰ کشور جهان عضو اتاق بازرگانی بین‌المللی هستند.