دنیای اقتصاد: یادداشت تفاهم همکاری میان صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت ضمانت صادرات برزیل (موسسه ABGF) به امضا رسید. در همین راستا، دو طرف در زمینه پوشش بیمه‌ای مشترک در کشور ثالث، همکاری اتکایی، تبادل اطلاعات اعتباری تجار دوکشور و سایر حوزه‌های تسهیل‌کننده تجارت به توافق رسیدند. این یاداشت تفاهم ازسوی مهرداد پارسامنش مدیر اطلاعات و برنامه‌ریزی این صندوق و «مارسلوپینیرو» مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات برزیل به امضا رسید. به گزارش روابط‌عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران، یکی از اسنادی که در جریان برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک ایران و برزیل در برازیلیا به امضا رسید، سند یاداشت تفاهم همکاری دو جانبه صندوق ضمانت صادرات ایران و برزیل بود که می‌تواند نقش موثری در تسهیل و توسعه روابط تجاری دو کشور ایفا کند. این یادداشت تفاهم که به منظور ایجاد چارچوب مدون برای گسترش جریان تجاری و سرمایه‌گذاری دو کشور به امضا رسید، طرفین در زمینه‌های تبادل اطلاعات اقتصادی، تجاری، بانکی و توسعه پوشش‌های بیمه به تفاهم رسیدند. همچنین طرفین ابراز امیدواری کردند این همکاری‌ها از طریق بیمه مشترک و اتکایی در دو کشور و کشور ثالث، اعتبارسنجی تجار و بانک‌ها، جلوگیری از بروز خسارت و کمک به وصول مطالبات توسعه یابد.