گروه بازرگانی: گمرک ایران از برنامه جدید برای تسریع و تسهیل تجارت خارجی خبر داد و اعلام کرد: ارائه گواهی بازرسی اظهارنامه‌های بانکی برای تسریع و تسهیل در عملیات گمرکی الزامی شده است. به گزارش روابط‌عمومی گمرک ایران، گواهی بازرسی کلیه اظهارنامه‌های بانکی باید ازسوی شرکت‌های بازرسی مربوطه تایید شود. بر این اساس صاحبان کالا یا نمایندگان قانونی ایشان باید قبل از تنظیم اظهارنامه، نسبت به ارسال اطلاعات گواهی بازرسی به شرکت بازرسی مربوطه و دریافت تاییدیه آن اقدام کنند تا امکان تنظیم اظهارنامه برای ایشان فراهم شود، بنابراین پیشنهاد می‌شود چند روز قبل از اظهار نسبت به بارگذاری گواهی بازرسی و دریافت تاییدیه آن اقدام کنند تا زمان طی مراحل اظهار با مشکل مواجه نشوند. بدیهی است با اجرایی شدن این برنامه گمرک می‌تواند با اتصال به منشأ اطلاعات در اسرع‌وقت نسبت به صدور پروانه اقدام و از توقف کالاهایی که اظهارنامه بانکی دارند در مبادی ورودی جلوگیری کنند.