امروز قرار است در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، تکلیف کرسی خالی هیات رئیسه مشخص شود. هیات نمایندگان قصد دارند روز برگزاری انتخابات رئیس اتاق ایران را تعیین کنند.

گمانه‌زنی‌ها همچنان برای کاندیداتوری ریاست اتاق ادامه دارد. برخی از شایعات از طرفداری گروه‌های فعال در جریان انتخابات دوره هشتم اتاق تهران از افرادی خاص خبر می‌دهند. اما تا امروز هیچ یک از نامزدهای احتمالی که نامشان در کارزار انتخابات مطرح شده، به‌صورت رسمی، اخبار ضد‌ونقیض کاندیداتوری‌شان را تایید یا رد نکرده‌اند.