گروه بازرگانی: راه‌اندازی «پرتابل مرکز سرمایه‌گذاری اتاق تهران» از اواخر سال گذشته کلید خورده که به‌زودی به اتمام می‌رسد و می‌تواند پاسخگوی بسیاری از پرسش‌های سرمایه‌گذاران باشد. به گزارش پایگاه خبری اتاق تهران، فریال مستوفی رئیس کمیته سرمایه‌گذاری اتاق تهران در این باره می‌گوید: جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌عنوان یکی از متغیرهای مهم اقتصادی در اغلب کشورهای جهان و از جمله ایران موردتوجه قرار گرفته است. به گفته وی، این موضوع می‌تواند بخش عمده‌ای از اهداف اقتصادی را در پرتو یک دیپلماسی اقتصادی کارآمد تحقق بخشیده و همزمان در رونق دیپلماسی عمومی نیز تاثیرگذار باشد. .

از همین‌رو مرکز خدمات سرمایه‌گذاری و مشاوره اتاق تهران در این زمینه اهدافی چون جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری موثر خارجی به‌عنوان اهرمی برای تسریع حرکت اقتصاد کشور به‌سوی توسعه، ایجاد اشتغال به کار گرفته‌شده، اهداف سند چشم‌انداز توسعه اقتصادی، اجتماعی و نظام دستیابی به اهداف توسعه ۲۰ ساله را دنبال و تسریع خواهد بخشید. در رویکرد جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، زمینه انتقال فناوری‌های پیشرفته روز و فنون مدیریتی کارآمد به کشور هم در این راه فراهم‌شده است. از سوی دیگر پیش‌زمینه‌های حضور موفق و فعال کشور در عرصه اقتصاد و تجارت جهانی که مستلزم هماهنگی ساختارهای اقتصادی و صنعتی با فناوری‌های روز و فنون مدیریتی جدید است، با این تدبیر فراهم خواهد شد. با توجه به اینکه در دوره پسابرجام هیات‌های سیاسی و تجاری متعددی از کشورهای مختلف باهدف شناسایی و ارزیابی بازار به ایران سفر کردند، این امر می‌تواند زمینه‌ را برای همکاری‌های بیشتر فراهم کند. در این شرایط باید جهت پیشبرد اهداف جذب سرمایه‌گذاری با ایجاد فضایی قابل‌اعتماد، کم ریسک و از طرفی بهبود زیرساخت‌ها با مشارکت دولت و بخش خصوصی این امر را تسهیل کنیم تا امنیت موردنیاز سرمایه‌گذار خارجی نیز تامین شود. از این رو مرکزی با عنوان «مرکز خدمات سرمایه‌‌گذاری و امور مشاوره» در اتاق بازرگانی تهران ایجاد شد که مدتی است کار خود را آغاز کرده است. «ارائه مشاوره و خدمات تخصصی در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی»، «شرایط جذب و هدایت صحیح سرمایه‌گذاران»، «معرفی ظرفیت‌های همکاری»، «جذب سرمایه‌گذاری خارجی» و «شناسایی شرکای مناسب سرمایه‌گذاران خارجی» از اهداف اصلی این مرکز است که اقدامات خوبی در این زمینه صورت پذیرفته و در حال انجام است