ایسنا: وزیر کشاورزی ایرلند گفت: بازگشایی سفارت کشورش در تهران برای بازارهای ایرلند خوب است. «مایکل گرید»، وزیر کشاورزی ایرلند بیان کرد: بازگشایی سفارت ایرلند در تهران تغییردهنده بازی در دوران پس از برگزیت (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) خواهد بود و دسترسی ایرلند به بازار کشوری با جمعیت زیاد را ممکن خواهد کرد. وی افزود: اطلاع دارم که این موضوع در حال بررسی است، اما بازگشایی سفارت‌ ما در تهران نه تنها دسترسی به بازار ایران با ۸۰ میلیون را فراهم می‌کند، بلکه کریدوری برای دسترسی به جمعیتی بالغ بر یک چهارم میلیارد (۲۵۰ میلیون) نفراست. بر اساس این گزارش، سفارت ایرلند در تهران در سال ۲۰۱۲ بسته شد، اما هم اکنون بررسی‌‌ها برای بازگشایی این سفارت در حال انجام شدن است. وزیر کشاورزی ایرلند هم‌چنین با تاکید براینکه سفارت در تهران یک تغییردهنده بازی خواهد بود، گفت که این اقدام با توجه به جمعیت بزرگ مسلمانان در منطقه فرصت‌های خوبی را برای صادرات گوشت گوسفندی از ایرلند فراهم خواهد کرد.