گروه بازرگانی: هیات تجاری ایران توسط اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئیس و به ریاست پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران به سوئیس خواهد رفت. اتاق بازرگانی مشترک ایران - سوئیس در نظر دارد یک هیات اقتصادی از مدیران ارشد بخش‌های خصوصی از سراسر کشور را در معیت پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران، در صنایع منتخب شامل گردشگری، صنایع سنگین، ماشین‌سازی، بانکداری و تامین سرمایه، پزشکی، دارویی، شیمیایی، کالاهای اساسی و صنایع هوایی از ۳۰ شهریور تا ۲ مهر ۱۳۹۵ به سوئیس اعزام کند. در این سفر دو همایش اقتصادی با حضور فعالان تجاری، اقتصادی و شرکت‌های سوئیسی و ایرانی در دو شهر ژنو و زوریخ برگزار می‌شود، همچنین هیات تجاری ایرانی امکان ملاقات رو در رو با شرکت‌های سوئیسی را خواهند داشت. برنامه‌های دیگر از جمله جلسات با سازمان‌های بین‌المللی و بازدیدهای مختلف پیش‌بینی شده است.