گروه بازرگانی: رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در همایش اقتصاد مقاومتی و تعاون، به لزوم بازنگری قوانین اقتصادی در مجلس دهم اشاره کرد و گفت: سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی ضعف‌های اقتصاد ایران را به خوبی شناسایی و برای آنها راهکار عملیاتی دقیق ارائه کرده است. محسن جلال‌پور، با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی، تا‌ب‌آوری، پویایی و شکوفایی اقتصاد را افزایش و عمق رکود را کم می‌کند، گفت: بنابراین برای دستیابی به یک اقتصاد با ثبات باید به این موضوع توجه جدی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه برطرف کردن نقاط ضعف اقتصاد کشور از اصول اقتصاد مقاومتی است، تاکید کرد: باید اقتصادی داشته باشیم که بحران‌ها را هم تبدیل به مزیت کند، نه اینکه به مثابه امروز، از مزیت‌ها بحران بسازیم. جلال‌پور، از جمله مسائل مغفول مانده در اقتصاد کشور را بحث بهره‌وری دانست که براساس اقتصاد مقاومتی باید به آن بپردازیم. وی همچنین معتقد است شفاف نبودن رویه‌های اقتصادی باعث سردرگمی و اتلاف هزینه در سرمایه‌گذاری می‌شود. بر این اساس، بخش غیردولتی اقتصاد باید منسجم و متحد با ارائه راهکارهای علمی و مستند به مجلس و دولت، مسیر خروج از رکود را نشان دهد. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در رابطه با مجلس دهم شورای اسلامی نیز، گفت: این مجلس موظف است که به ازای هر قانون اقتصادی که تصویب می‌کند، ۲ قانون زائد را حذف کند چرا که وظیفه دیگر مجلس علاوه بر قانون‌گذاری، نظارت بر نحوه اجرای قوانین است. به گفته جلال‌پور، کیفیت قانون باید اصل باشد نه کمیت آن و شفافیت و گویایی، اصل اساسی برای اجرای صحیح قانون است. وی خواستار شد: قوه مجریه قبل از هر چیز به کوچک‌سازی خود همت بگمارد؛ زیرا دولت کوچک بوروکراسی را هم کاهش می‌دهد. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، همچنین درباره اتاق‌های سه‌گانه کشور گفت: اتاق‌ها باید از مرحله انتقاد یا گله‌مندی گذر کرده و به تولید راهکار و پیشنهادهای عملی و اجرایی روی بیاورد. وی در پایان یادآور شد: هنوز اصل اول اقتصاد مقاومتی؛ یعنی مردمی کردن اقتصاد در کشور به باور عمومی تبدیل نشده است.