به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، متقاضیان ارز اربعین هم‌اکنون نیاز ارزی خود را با نرخ رسمی و به صورت مستقیم و بدون حضور واسطه و دلال، از طریق ۱۵۰۰شعبه منتخب بانک‌های ملی، تجارت، سپه، صادرات، پارسیان و پست بانک در سراسر کشور دریافت می‌کنند. همچنین فرآیند ثبت نام غیرحضوری دریافت ارز اربعین از طریق اپلیکیشن «بله» نیز فراهم است و بسیاری از زائران محترم از این طریق، ارز اربعین خود را تهیه و دریافت کرده‌اند. توزیع ارز زائران اربعین حسینی در سال جاری از روز ۲۸/ ۵/ ۱۴۰۲ آغاز و تا تاریخ ۱۴/ ۶/ ۱۴۰۲ ادامه دارد و با تمهیدات درنظر گرفته‌شده تاکنون ارز مورد نیاز ۲۵۰هزارنفر از متقاضیان به سهولت و بدون مشکل پرداخت شده است.