بر اساس این گزارش، کمیته یاد شده مرکب از نماینده بیمه مرکزی، نماینده سندیکای بیمه‌گران ایران و دو اکچوئر رسمی مورد تایید نهاد ناظر صنعت بیمه خواهد بود. گفتنی است در تبصره‌های این ماده جدید، نسبت به عدم تفکیک بیمه‌نامه‌های صادره برای گروه‌های کمتر از ۲۰هزار نفر هم هشدار لازم صادر شده و همچنین موسسات بیمه‌ای مکلف شده‌اند تا از انعقاد قراردادهای بیمه‌ای با نرخ‌های کمتر از میزان تعیین شده در این کمیته، خودداری کنند.