بر این اساس و با هدف جلوگیری از شبهه «بیع دین به دین (کالی به کالی)» درصورتی‌که دارنده اوراق گام بر اساس دستورالعمل مرتبط، قصد فروش اوراق را داشته باشد، فروش صرفا باید به صورت نقدی انجام پذیرد و فروش این اوراق به‌صورت نسیه، غیرمجاز محسوب می‌شود. بنابراین موسسات اعتباری عامل موظفند تدابیر لازم برای تضمین نقدی بودن فروش اوراق را اتخاذ کنند. همچنین در این جلسه، پیش‌نویس اولیه «سند راهبردی بانکداری اسلامی بانک مرکزی» و حقوق مشتریان و تکالیف بانک‌ها در رابطه با موضوع: «ادبیات گفتاری عقود و ضرورت تفهیم صحیح قراردادها به سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان» مطرح شد.