بانک‌‌های مرکزی سراسر دنیا در مواجهه با تورم بالا و افزایش خطرات ژئوپلیتیک‌، ذخایر طلای خود را افزایش می‌دهند. اطلاعات بانک مرکزی چین نشان می‌دهد ذخایر طلای این کشور حدود ۱۸ تن در ماه گذشته میلادی افزایش یافته و به ۲۰۶۸ تن رسیده است. پس ‌‌از پایان ۱۰ ماه خرید پیاپی طلا در سپتامبر ۲۰۱۹، این ۵ ماه طولانی‌‌ترین خرید پیاپی این فلز گران‌بها توسط چین بوده است. بانک‌‌های مرکزی سراسر دنیا ماه‌هاست ذخایر طلای خود را افزایش می‌دهند. اطلاعات شورای جهانی طلا نشان می‌دهد ذخایر طلای دنیا ۵۲ تن در ماه فوریه افزایش یافته است، یعنی یازدهمین ماه پیاپی خرید خالص طلا.