بنابراین ضروری است ضمن اطلاع‌‌‌رسانی مقتضی شبکه بانکی در این خصوص، داوطلبان شرکت در آزمون یادشده از تاریخ ۸ تا ۱۹ مردادماه ۱۴۰۱ ثبت‌نام و از تاریخ ۲۳ مردادماه سال‌جاری نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه با مراجعه به نشانی اینترنتی https:/ / azmoon.ibi.ac.ir/ main اقدام کنند. خاطرنشان می‌شود آزمون مورد اشاره، دارای نمره منفی (حذف یک‌پاسخ صحیح به ازای سه‌پاسخ نادرست) است و تاکید می‌شود شرکت در آزمون مذکور دارای هزینه بوده و داوطبان باید هنگام ثبت‌‌‌نام، ‌‌‌ هزینه مربوط را پرداخت کنند. پس از آزمون فوق، آزمون مربوط به سایر گواهینامه‌‌‌های حرفه‌‌‌ای بانکداری به طور ماهانه و هر ماه یک‌آزمون به ترتیب «گواهینامه اصول بانکداری۲»، «گواهینامه حسابرسی داخلی موسسات اعتباری» و «گواهینامه مدیریت فناوری اطلاعات موسسات اعتباری» برگزار شود. زمان دقیق برگزاری آزمون‌‌‌هایی که در پایان به آنها اشاره شد، متعاقبا اطلاع‌‌‌رسانی و اعلام خواهد شد.‌‌