محرمیان گفت: معمولا در بانک‌ها این‌گونه مرسوم است که پیش از برگشت چک از سوی شعب بانک با مشتری تماس برقرار می‌شود و معمولا مهلت کوتاهی به صادر‌کننده داده می‌شود تا حساب خود را پر کندتا چک برگشت نخورد؛ اما اگر بانک چک را برگشت زد مابقی فرآیند به‌صورت اتوماتیک و خودکار انجام می‌شود.  وی افزود: در لحظه برگشت خوردن چک اطلاعات چک برگشتی به بانک مرکزی ارسال می‌شود و بانک مرکزی هم فرآیند مسدود‌سازی کسری چک برگشتی را در سایر حساب‌های فرد از همان لحظه آغاز می‌کند.  معاون بانک مرکزی گفت: بانک‌ها موظف هستند پیامک برگشت خوردن چک و همچنین آغاز فرآیند مسدود‌سازی وجوه را برای فرد صادر‌کننده ارسال کنند.  وی خاطرنشان کرد: آنچه در قانون پیش‌بینی شده مسدود‌سازی وجوه است نه برداشت آن. بنابراین مطابق قانون، بانک مرکزی مبالغ را مسدود می‌کند و سایر مواردی که در قانون در مورد چک برگشتی پیش از این وجود داشته است اعم از اینکه فرد به ذی‌نفع چک مراجعه کند و به نحوی رضایت او را جلب کند یا اینکه فرآیند قضایی را با طرح شکایت در قوه قضائیه انجام دهد، همچنان در جای خودش پابرجاست و فقط اتفاق جدیدی که حادث شده کمک به احقاق حق افراد است تا فرد هنگام مراجعه به محاکم این مبالغ مسدودی در حساب صادرکننده چک موجود باشد تا با حکم دادگاه برداشت شود.

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند