بر اساس گزارش بانک مرکزی، میزان تسهیلات پرداختی به شرکت‌های دانش‌بنیان طی دوازده‌ماهه سال‌۱۴۰۰، توسط بانک‌های خصوصی شده کشور بیشتر از بانک‌های دولتی یا بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری بوده است، به‌طوری‌که میزان پرداخت این تسهیلات توسط بانک‌های خصوصی شده ۳/ ۲۵‌هزار میلیارد ‌تومان بوده است. در رتبه دوم، میزان پرداخت بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری در طول سال‌۱۴۰۰ به شرکت‌های دانش‌بنیان ۷۹۹/ ۲۴‌هزار میلیارد ‌تومان بوده و در رتبه سوم، میزان پرداخت بانک‌های دولتی با مبلغ ۸۳۷/ ۱۷‌هزار میلیارد‌ تومان قرار گرفته است.  بر اساس این گزارش طی دوازده‌ماهه ۱۴۰۰ به ۱۳۶۲شرکت دانش‌بنیان معادل ۹۴/ ۶۶‌هزار میلیارد‌تومان پرداخت شده است. منظور از تعداد شرکت‌ها در گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پیش از مقطع دی‌ماه ۱۳۹۷ تعداد تسهیلات اعطایی به شرکت‌های دانش‌بنیان بوده است و از مقطع دی‌ماه ۱۳۹۷ تعداد شرکت‌ها فارغ از تعداد تسهیلات پرداختی منظور نظر است.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند