معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: در اجرای الزامات و تکالیف قانونی مرتبط با بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل صدور مجوزها از جمله ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون اصلاح مواد یک و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تمامی مجوزهای کسب‌وکار صادره از سوی این بانک در دو زمینه اصلی شروع کسب‌وکار به تعداد ۳۶ فقره مجوز و همچنین توسعه و تداوم فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بالغ بر ۷۲ فقره مجوز را بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور به‌صورت جامع تکمیل و ثبت نهایی کرده است.

او افزود: با عنایت به ضرورت ساده‌سازی مجوزهای شروع کسب‌وکار صادره از سوی بانک مرکزی، در‌ ماه‌های پایانی سال‌گذشته ساده‌سازی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های لازم درخصوص تمامی ۳۶ فقره مجوز این بخش انجام و مراتب در جلسه مورخ ۲۱/ ۱۲/ ۱۴۰۰ هیات مقررات‌زدایی به تصویب نهایی رسید. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: در حال‌حاضر اتصال الکترونیک ۳۶ مجوز مذکور نیز انجام و در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم است.  محرمیان افزود: پس از آن بانک مرکزی در تاریخ ۱۸/ ۰۲/ ۱۴۰۱، تعداد ۷۲ فقره مجوز صادره دیگر این بانک در زمینه تداوم و فعالیت نهادهای ذی‌ربط را تحت‌عنوان مجوزهای استعلامی تکمیل و به‌منظور طرح و تصویب در هیات مقررات‌زدایی، به مرکز مطالعات و پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد ارسال کرده است. او تاکید کرد: بدیهی است پس از تصویب مراتب در هیات مقررات‌زدایی سایر تمهیدات و اقدامات لازم درخصوص اتصال الکترونیک مجوزهای اخیر نیز به قید تسریع انجام خواهد شد.

0 نفر این پست را پسندیده اند