به گزارش بازار سرمایه، میثم حامدی مدیر گروه بازارها و ابزارهای مالی مرکز پژوهش بورس افزود: توکن‌‌سازی دارایی‌‌های مالی و استفاده از رمز‌ارزهای بین‌المللی، بدون آسیب رساندن به فعالان فعلی بازار سهام و خروج پول از بازار، می‌تواند به تزریق منابع جدید به بازار منجر شود.  مدیر گروه بازارها و ابزارهای مالی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس با اشاره به ظرفیت‌‌های استفاده از بازار کریپتوها اضافه کرد: چندین سال است که بازار کریپتوها مورد توجه سرمایه‌‌گذاران زیادی قرار گرفته و از اواسط سال ۱۳۹۹ نیز همراستا با افت شاخص بورس، شاهد کوچ بخشی از سرمایه‌ها به این بازار هستیم. در این میان پرسش اینجاست که چگونه می‌توان این روند را معکوس کرد و از سرمایه‌ها و ظرفیت موجود در بازار کریپتو به‌‌منظور منافع بازار سرمایه استفاده کرد.  حامدی با اشاره به اینکه بسیاری از کارشناسان، تعادل بازار سهام را در دو مولفه برگشت اعتماد و همچنین وجود نقدینگی برآورد کرده‌‌اند، گفت: اعتماد سرمایه‌‌گذاران به معنای تمایل سرمایه‌‌گذاران به مشارکت در فرصت‌‌های سرمایه‌‌گذاری و استفاده از کانال‌‌های واسطه‌‌ای مرتبط با سرمایه‌‌گذاری‌‌ها بر اساس درک آنها از ریسک و بازده است. او اضافه کرد: اعتماد در سطح سرمایه‌‌گذاران دربرگیرنده دو مولفه اصلی خوش‌‌بینی نسبت به ریسک و بازده مورد انتظار همچون وجود ثبات و امکان تصمیم‌گیری منطقی و همچنین اطمینان نسبت به وجود حمایت‌‌های لازمی ‌مانند حمایت در مقابل انواع جرایم از جمله کلاهبرداری، دستکاری بازار و... است. مولفه دوم مبتنی بر تجربیات اشخاص شکل می‌گیرد و عاملی است که بر تصمیم سرمایه‌‌گذاران در ارتباط با سایر ذی‌‌نفعان اثرگذار است. به گفته مدیر گروه بازارها و ابزارهای مالی مرکز پژوهش سازمان بورس، براساس این دو مولفه، سرمایه‌‌گذار در صورتی نسبت به بازار اعتماد خواهد داشت که تصمیمات او غالبا متاثر از عوامل بنیادین باشد و سایر ذی‌‌نفعان، فضای ثبات در تصمیم‌گیری برای او به وجود آورند.