همچنین تخمین زده می‌شود اقتصاد دنیا ۵/ ۳ درصد در ۲۰۲۳ رشد کند. در گزارش این سازمان از شرایط اقتصاد دنیا در ۲۰۲۲ آمده است: «روند رشد اقتصاد دنیا پس ‌‌از یک رکود ۴/ ۳ درصدی در ۲۰۲۰، در پایان ۲۰۲۱ مخصوصا در اقتصادهای بزرگ مثل چین، اتحادیه اروپا و آمریکا کند شده بود که نتیجه کم‌‌اثر شدن محرک‌‌های مالی و پولی و اختلال‌‌های به وجودآمده در زنجیره‌های عرضه بود. سازمان ملل اعلام کرد تورم جهانی در ۲۰۲۱ به ۲/ ۵ درصد رسیده‌‌ بود، یعنی بیشتر از ۲ درصد نرخ رشد تورم طی ۱۰ ‌‌سال گذشته. در این گزارش همچنین هشدار داده‌‌شده افزایش نابرابری در داخل کشورها و بین کشورهای مختلف از پیامدهای بلندمدت همه‌‌گیری کرونا خواهد بود. ‌در بیشتر کشورهای درحال‌‌توسعه، رشد سرانه تولید ناخالص داخلی یک امر دست‌‌نیافتنی است. فاصله بین رشد اقتصاد این کشورها و رشدی که می‌توانستند بدون همه‌‌گیری کرونا داشته باشند در ۲۰۲۳ هم ادامه خواهد داشت.‌ اما رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه‌‌یافته نسبت‌‌به پیش‌‌بینی‌‌های قبل از کرونا کاملا بهبود خواهد یافت.

 

0 نفر این پست را پسندیده اند