11 copy

از کلیه نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب1384، از جمله شرکت‌های تامین سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های بیمه‌‌ای و صندوق‌های بازنشستگی دعوت می‌شود، تقاضاهای خود شامل مبلغ مورد درخواست و نرخ تعهد پذیره‌نویسی را در روز اعلامی در جدول فوق‌الذکر در سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (قابل دسترسی برای کارگزاران مجاز در سامانه معاملات فرابورس ایران) ثبت کنند. ضمنا حداقل حجم هر سفارش برابر با 500میلیارد تومان (پنج‌هزار میلیاردریال) است. شایان ذکر است حسب هماهنگی‌های انجام‌شده با سازمان بورس و اوراق بهادار:

1- ثبت مظنه در سامانه مذکور از سوی نهادهای واجد شرایط به منزله قبول تعهد خرید است و در صورت استنکاف از ایفای تعهدات اعلامی در موعد مقرر، مشمول قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.

2- نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار با رعایت مفاد اساسنامه و مقررات ناظر بر فعالیت نهادهای مالی می‌توانند نسبت به ثبت مظنه در سامانه مذکور اقدام کنند.

3- وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره پذیرش یا عدم پذیرش تمام یا بخشی از درخواست‌های ثبت‌شده مختار است. همه متقاضیانی که پیشنهادهای آنها مورد تایید قرار می‌گیرد، موظفند حداکثر تا دو روز کاری پس از اعلام، نسبت به ارائه نسخه‌های تکمیل‌شده قراردادهای تعهد پذیره‌نویسی و سایر مدارک و مستندات مورد نیاز اقدام کنند.

4- کلیه سفارش‌ها به‌صورت «معتبر تا لغو» (Good till Cancel) در سامانه ثبت شود.

5- عامل فروش اوراق فوق‌الذکر ایستگاه معامله‌گر مستقل بانک مرکزی است.

 

 

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند