کارکنان پردرآمد بخش خصوصی سوریه که می‌توانند اقلام ضروری خود را با کارت سهمیه و با هزینه کمتر خریداری کنند مشمول این اقدام هستند.  عمرو سالم، وزیر تجارت داخلی سوریه در کنفرانسی خبری گفت: بخش‌هایی از جامعه هستند که به یارانه نیاز ندارند. منظورم کسانی است که پول دارند.  عمرو گفت حذف این افراد کمکی است به فقیرترین افراد در این کشور ۱۸ میلیونی که اقتصاد آن بر اثر جنگ ۱۰ ساله نابود شده است و بخش اعظم مخارج دولت صرف حقوق و یارانه‌ها می‌شود. گفتنی است، سوریه برای کاهش کمبودهای مزمن در این کشور کارت سهمیه راه‌اندازی کرده است.

 

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند