بررسی تغییرات سهم اشتغال بخشی حاکی از آن است که این سهم در مقایسه با سال قبل (١٣٩٨) ۸/ ۰درصد افزایش یافته است. طبق آخرین آمارهای موجود، این سهم در برخی کشورهای در حال توسعه از جمله ترکیه و برزیل به ترتیب ۱/ ۷۱درصد و ۶۷ درصد و در کشورهایی نظیر مصر و اندونزی به ترتیب ۹/ ۳۶درصد و ۳/ ۴۸درصد بوده است.

جمعیت شاغل بخش رسمی ١٥ساله و بیشتر در سال ١٣٩٩، برابر با ١٣میلیون و ٩٤٠هزار نفر بوده که نسبت به سال قبل حدود ٣٩٧هزار نفر کاهش یافته است. این نتایج حاکی از آن است که در سال ١٣٩٩، ۸/ ۷۱درصد از جمعیت شاغل بخش خدمات، ۷/ ۵۴درصد از جمعیت شاغل بخش صنعت و ۴/ ۳۶درصد از جمعیت شاغل بخش کشاورزی در بخش رسمی فعالیت می‌‌‌کنند. بررسی وضعیت اشتغال افراد ١٥ساله و بیشتر نشان می‌‌‌دهد که ۴۲درصد از جمعیت شاغل، دارای «اشتغال رسمی» بوده‌‌‌اند. بررسی روند تغییرات وضعیت اشتغال حاکی از آن است که این سهم در مقایسه با سال قبل (١٣٩٨) ۳/ ۱درصد افزایش یافته است. طبق آخرین آمارهای موجود، این سهم در برخی کشورهای در حال توسعه از جمله ترکیه و برزیل به ترتیب ۶/ ۶۸ درصد و ۹/ ۵۲درصد و در کشورهایی نظیر مصر و اندونزی به ترتیب ۴/ ۳۵درصد و ۶/ ۱۹درصد بوده است. بررسی سهم جمعیت شاغل ١٥ساله و بیشتر در سال١٣٩٩ نشان می‌‌‌دهد ۸/ ۴۳درصد جمعیت شاغل باسواد، ‌‌‌ دارای اشتغال رسمی هستند؛ درحالی‌که ۸/ ۱۵درصد جمعیت شاغل بی‌‌‌سواد دارای اشتغال رسمی هستند. بررسی وضعیت اشتغال به تفکیک بخش و اشتغال در سال ١٣٩٩ نشان می‌دهد ۱/ ۹۹ درصد از جمعیت شاغل دارای اشتغال رسمی در بخش رسمی فعالیت می‌‌‌کنند. این در حالی است که ۶۶درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال غیررسمی در بخش غیررسمی فعالیت می‌‌‌کنند. خاطر نشان می‌‌‌سازد اطلاعات نتایج طرح مذکور به‌‌‌ صورت تفصیلی به‌‌‌ زودی در درگاه ملی آمار به نشانی www.amar.org.ir قابل دسترس خواهد بود.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند